Home 24/7 CRYPTO - FOREX AAVE đặt ra thời hạn bỏ phiếu cho đề xuất ra mắt...

AAVE đặt ra thời hạn bỏ phiếu cho đề xuất ra mắt trên BNB Chain

24
0

a16z bỏ phiếu chống lại đề xuất triển khai Uniswap v3 trên BNB Chain

Cộng đồng Aave chuẩn bị bỏ phiếu về đề xuất ra mắt Aave V3 trên BNB Chain.

Động thái này đánh dấu một thời điểm quan trọng trong chiến lược mở rộng của Aave, có khả năng mở rộng sự ảnh hưởng của nó trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi).

AAVE V3 CÓ THỂ RA MẮT TRÊN BNB CHAIN

Cuộc bỏ phiếu, một bước quan trọng trong việc quản trị Aave, bắt đầu vào ngày 19 tháng 1 năm 2024. Các bên liên quan có thời hạn đến ngày 22 tháng 1 năm 2024 để bỏ phiếu và quá trình này kết thúc một ngày sau đó, vào ngày 23 tháng 1.

Đề xuất này, do BGD Labs đưa ra, phác thảo việc kích hoạt Aave V3 BNB (3.0.2) pool. Đề cũng liệt kê một số token quan trọng, chẳng hạn như CAKE, WBNB, BTCB, ETH, USDC và USDT. Danh sách các token này tuân theo khuyến nghị từ các nhà cung cấp dịch vụ rủi ro Gauntlet và Chaos Labs, đảm bảo sự mở rộng mạnh mẽ và an toàn.

Động lực đằng sau động thái này biểu thị việc hoàn thành các thủ tục quản trị cho việc mở rộng Aave v3 sang BNB. Nó bao gồm sự chấp thuận của cộng đồng và đánh giá kỹ thuật tích cực của BGD Labs. Ngoài ra, nó phản ánh phân tích rủi ro kỹ lưỡng và đề xuất tham số tài sản của các nhà cung cấp dịch vụ.

Thông số kỹ thuật của đề xuất cũng chi tiết và có cấu trúc tốt. Chúng bao gồm việc thiết lập rủi ro và đóng băng người quản trị, chỉ định địa chỉ người giám hộ làm quản trị viên pool để bảo mật trong giai đoạn khởi động và điều chỉnh cho phù hợp với quá trình triển khai hiện tại trên tất cả các mạng.

Hơn nữa, nó đặt ra các thông số rủi ro ban đầu cho từng tài sản được niêm yết, bao gồm tỷ lệ cho vay trên giá trị, ngưỡng thanh lý cũng như giới hạn nguồn cung và vay, đảm bảo môi trường cho vay cân bằng và an toàn. Việc triển khai pool và các cấu hình của nó đã trải qua quá trình kiểm tra và xác minh nghiêm ngặt, phù hợp với các tiêu chuẩn đã thiết lập trên Ethereum và các mạng khác.


Tham gia cộng đồng KHÔNG GIAN TIỀN SỐ:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here