Home 24/7 CRYPTO - FOREX Binance bổ nhiệm Giám đốc Tuân thủ mới giữa các cuộc chiến...

Binance bổ nhiệm Giám đốc Tuân thủ mới giữa các cuộc chiến pháp lý căng thẳng

11
0

Binance US bổ nhiệm Lesley O’Neill làm Giám đốc Tuân thủ (Chief Compliance Officer) trong bối cảnh SEC ngày càng chú ý đến sàn này hơn.

Với việc SEC theo dõi chặt chẽ các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance US, sàn giao dịch này cam kết sẽ tăng cường tuân thủ pháp lý . Để thực hiện điều này, Binance US đã bổ nhiệm Lesley O’Neil làm Giám đốc Tuân thủ.  

Vai trò của O’Neill là chìa khóa trong việc xử lý các vấn đề pháp lý và nâng cao sự tuân thủ của công ty. Bà ấy có kiến ​​thức nền tảng vững chắc về vai trò pháp lý và tuân thủ từ thời còn làm việc tại Prove, EY, Milbank và Bloomberg.

Ở vị trí mới, O’Neill sẽ tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như chống rửa tiền và xác minh khách hàng. Mục tiêu của bà là xây dựng niềm tin với khách hàng và cơ quan quản lý bằng cách cải thiện việc tuân thủ các quy tắc của công ty.

Ngành công nghiệp tiền điện tử đang chuyển sang hướng pháp chế và tuân thủ pháp luật nhiều hơn. Điều này được thấy rõ trong các thỏa thuận pháp lý gần đây của Binance cũng như nhu cầu về các chuyên gia công nghệ và tuân thủ trong ngành.

Nhìn chung, sự xuất hiện của bà O’Neill tại Binance của Hoa Kỳ và các động thái tương tự cho thấy ngành công nghiệp tiền điện tử đang tập trung vào việc đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định.


Tham gia cộng đồng KHÔNG GIAN TIỀN SỐ:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here