Home 24/7 CRYPTO - FOREX Bitfinex tạm dừng việc gửi tiền của các cá nhân ở Vương...

Bitfinex tạm dừng việc gửi tiền của các cá nhân ở Vương quốc Anh

14
0
Hacker tấn công sàn Bitfinex năm 2016 đã di chuyển 27 triệu USD Bitcoin

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex hạn chế khách hàng ở Vương quốc Anh không được gửi tiền hoặc tạo hợp đồng mới từ ngày 10 tháng 1.

Tuyên bố cho biết: “Bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 năm 2024, một số Khách hàng hiện tại tại Vương quốc Anh sẽ không còn có khả năng thực hiện bất kỳ khoản tiền gửi mới, ký kết hợp đồng mới hoặc tăng vị thế ký quỹ hiện tại.”

Trong một tuyên bố mới đây, Bitfinex làm rõ quyết định loại trừ các công ty có trụ sở ở Vương quốc Anh khỏi sàn giao dịch tiền điện tử của họ trong thời gian tới.

“Trong tương lai, Bitfinex sẽ không còn chấp nhận đơn đăng ký xác minh doanh nghiệp ở Vương quốc Anh, ngoại trừ những người đáp ứng định nghĩa về công ty có giá trị ròng cao, hiệp hội hoặc quỹ tín thác chưa hợp nhất hoặc miễn trừ áp dụng khác có liên quan.”

Hơn nữa, sàn giải thích rằng khách hàng hiện tại sẽ có thể tiếp tục giảm hoặc đóng vị thế của họ. Ngoài ra, hãy rút tiền từ sàn giao dịch.

Đây không phải là tổ chức tiền điện tử đầu tiên tạm ngừng cung cấp dịch vụ cho các cá nhân ở Vương quốc Anh trong thời gian gần đây.

Những điều chỉnh này được thực hiện nhằm đáp ứng thông báo mới từ Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh về các quy định mới liên quan đến tiếp thị tài sản tiền điện tử, có hiệu lực trong năm nay.


Tham gia cộng đồng KHÔNG GIAN TIỀN SỐ:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here