Home 24/7 CRYPTO - FOREX Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ nói về...

Chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ nói về Bitcoin ETF: “Một bước ngoặt cho nước Mỹ”

4
0
Patrick McHenry

Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ Patrick McHenry đã đưa ra tuyên bố bằng văn bản sau quyết định phê duyệt của SEC.

Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ, Patrick McHenry, một trong những người quan trọng ủng hộ Bitcoin (BTC) và tiền điện tử, đã đưa ra tuyên bố bằng văn bản sau quyết định phê duyệt của SEC.

Nói rằng quyết định này là một bước ngoặt đối với hệ sinh thái tiền điện tử của Hoa Kỳ, McHenry nói:

Việc phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay ngày hôm nay đánh dấu một bước ngoặt lịch sử cho tương lai của hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số tại Hoa Kỳ.

Chúng tôi rất vui vì các nhà đầu tư cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với thế hệ công nghệ này.

Chúng tôi cam kết cải thiện việc bảo vệ người tiêu dùng trong thị trường tài sản kỹ thuật số thông qua cấu trúc thị trường toàn diện và luật thanh toán ổn định. ”


Tham gia cộng đồng KHÔNG GIAN TIỀN SỐ:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here