Home 24/7 CRYPTO - FOREX Giám đốc Coinbase cho biết Bitcoin ETF có thể thêm hàng tỷ...

Giám đốc Coinbase cho biết Bitcoin ETF có thể thêm hàng tỷ đô la vào tổng vốn hóa thị trường

9
0

Điều gì sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử khi các quỹ Bitcoin Spot ETF được chờ đợi từ lâu được phê duyệt?

Những người ủng hộ tiền điện tử cho biết Bitcoin Spot ETF có thể là một ‘bước ngoặt’, điều đó có thể tăng thêm hàng tỷ đô la giá trị cho thị trường tiền điện tử.

“Bitcoin ETF đã nằm trong chương trình nghị sự từ lâu”, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Bybit Ben Zhou cho biết:

Nhưng giờ đây, với sự tham gia của BlackRock và các gã khổng lồ tài chính truyền thống khác, tỷ lệ được chấp thuận cao hơn bao giờ hết. “Nếu được chấp thuận, tác động của nó sẽ lan rộng ra toàn bộ thị trường tiền điện tử và không chỉ mang lại nguồn tiền mới mà còn mang lại cảm giác tin cậy mới.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng đây sẽ một bước ngoặc cho thị trường tiền điện tử phát triển nhưng đây không phải yêu cầu cần thiết để thành công. Ông nói thêm:

Hai năm qua đã chứng minh rằng bất cứ chuyện gì đến với Bitcoin, bao gồm phá sản, các quy định khắc khe và khủng hoảng ngân hàng thì thị trường Bitcoin này vẫn vượt trội hơn hầu hết mọi tài sản trên thế giới.

Giám đốc nghiên cứu tổ chức của Coinbase, David Dương, đã nói như sau về tác động tiềm tàng của Bitcoin Spot ETF:

Về lâu dài, điều này có nghĩa là các quỹ Bitcoin Spot ETF có thể thêm hàng tỷ đô la vào tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử và kích hoạt các khoản đầu tư tiềm năng mới cho loại tài sản này. Mặc dù việc này sẽ mất thời gian nhưng chúng tôi hy vọng ETF sẽ đặt nền móng cho một môi trường được quản lý chặt chẽ hơn, có sự tham gia nhiều hơn và nhu cầu tăng trưởng đáng kể.


Tham gia cộng đồng KHÔNG GIAN TIỀN SỐ:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here