Home 24/7 CRYPTO - FOREX Nhà sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin chia sẻ lộ trình năm...

Nhà sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin chia sẻ lộ trình năm 2024

20
0

Nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã chia sẻ lộ trình năm 2024, thừa nhận rằng chỉ có những thay đổi nhỏ so với năm ngoái.

Trong một loạt bài đăng trên X (Twitter), Buterin phác thảo rằng vào năm 2024, Ethereum sẽ tiếp tục tập trung vào sáu thành phần chính. 

Hơn nữa, trong một biểu đồ chi tiết có chú thích và sơ đồ, Buterin trình bày chi tiết về sáu yếu tố này: The Merge, The Surge, The Scourge, The Verge, The Purge, và The Splurge.

Anh chỉ ra rằng khi định hướng kỹ thuật của Ethereum trở nên rõ ràng hơn, chỉ có một số điều chỉnh nhỏ so với lộ trình năm 2023:

Khi con đường kỹ thuật phía trước của Ethereum tiếp tục được củng cố, có tương đối ít thay đổi.

The Merge được nhấn mạnh là một phần quan trọng trong lộ trình, nhằm duy trì sự đồng thuận PoS đơn giản và linh hoạt.

Vào tháng 9 năm 2022, The Merge đã diễn ra, tích hợp mainnet Ethereum với blockchain PoS, Beacon Chain. 

Sau The Merge, quan sát quan trọng nhất về Ethereum là sự chuyển đổi từ cơ chế đồng thuận PoW tiêu tốn nhiều năng lượng sang PoS, dẫn đến giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng chung của mạng.

Buterin lưu ý thêm những phát triển về tính hữu hạn của vị trí đơn lẻ (single slot finality – SSF) của Ethereum. Tính hữu hạn nhằm mục đích đảm bảo rằng những thay đổi đối với block blockchain là không thể đảo ngược mà không đốt cháy ít nhất 33% tổng số ETH đã stake:

“Vai trò của SSF trong cải tiến PoS hậu The Merge đang được củng cố. Rõ ràng rằng SSF là con đường dễ dàng nhất để giải quyết nhiều điểm yếu hiện tại của thiết kế Ethereum PoS.”

Sơ đồ SSF. Nguồn: Vitalik Buterin

Điều này xảy ra sau khi Buterin muốn hồi sinh lại ý tưởng ban đầu về cuộc cách mạng “cypherpunk” cho blockchain.

Cypherpunk đề cập đến người sử dụng mã hóa để đảm bảo quyền riêng tư khi truy cập mạng máy tính, đặc biệt là từ các cơ quan chính phủ.

Trong một bài đăng trên blog, Buterin giải thích rằng Ethereum ban đầu được hình dung như một “ổ cứng chia sẻ phi tập trung công khai” có thể thúc đẩy tính năng nhắn tin ngang hàng và lưu trữ tệp phi tập trung. 

Tuy nhiên, tầm nhìn bắt đầu giảm dần vào năm 2017 khi chuyển hướng sang tài chính hóa trên Ethereum.

Buterin nhấn mạnh rằng các rollup, zero-knowledge proof, trừu tượng hoá tài khoản và các giải pháp bảo mật thế hệ thứ hai đã trở nên phổ biến hơn. Anh lưu ý rằng những điều này có thể hỗ trợ các giá trị nhất định liên quan đến nguyên tắc cypherpunk.


Tham gia cộng đồng KHÔNG GIAN TIỀN SỐ:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here