Home 24/7 CRYPTO - FOREX Santiment: “Khi Bitcoin có tín hiệu điều chỉnh, hai altcoin này nằm...

Santiment: “Khi Bitcoin có tín hiệu điều chỉnh, hai altcoin này nằm trong vùng cơ hội mua”

9
0
bull

Santiment cho rằng Bitcoin đã đưa ra tín hiệu điều chỉnh nhưng Polygon và Litecoin có dấu hiệu tăng trong ngắn hạn.

Tại thời điểm này, khi xem xét tỷ lệ cung/lợi nhuận, Santiment tuyên bố rằng tỷ lệ này đưa ra cảnh báo cho BTC và cho biết tỷ lệ cung/lợi nhuận của Bitcoin là 89%.

Cho rằng mức này là mức thận trọng đối với Bitcoin khi năm mới sắp đến gần, Santiment thu hút sự chú ý đến hai altcoin có dấu hiệu tăng trong ngắn hạn trong khi BTC đưa ra tín hiệu điều chỉnh.

Santiment tuyên bố rằng các altcoin này là Polygon (MATIC) và Litecoin (LTC) và cho biết:

“Tỷ lệ cung/lợi nhuận của Bitcoin là 89%. Mức này là mức mà BTC nên thận trọng khi chúng ta bước vào năm mới.

Sự gia tăng hơn nữa có nhiều khả năng xảy ra hơn khi mức này nằm trong khoảng từ 40% đến 70%. Tuy nhiên, mức này cao và nhà đầu tư nên thận trọng.

Trong trường hợp này xảy ra với BTC, các altcoin phổ biến MATIC và LTC sẽ nằm trong vùng cơ hội tăng ngắn hạn.”


Tham gia cộng đồng KHÔNG GIAN TIỀN SỐ:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here