Home 24/7 CRYPTO - FOREX Chi nhánh quốc tế của Coinbase giới hạn đòn bẩy tương lai...

Chi nhánh quốc tế của Coinbase giới hạn đòn bẩy tương lai vĩnh viễn ở mức 10 lần

10
0

Coinbase nộp đơn giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử

Theo thông báo ngày 28 tháng 12, giới hạn này áp dụng cho các hợp đồng tương lai vĩnh viễn phổ biến của sàn giao dịch như Bitcoin (BTC), Cardano (ADA), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Solana (SOL), XRP (XRP) và những loại khác.

Coinbase International Exchange, chi nhánh ở nước ngoài của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase có trụ sở tại Hoa Kỳ, sẽ giới hạn đòn bẩy giao dịch ở mức 10 lần cho các sản phẩm tương lai vĩnh viễn của mình.

Các giới hạn này được xem xét thường xuyên – bị ảnh hưởng bởi độ sâu (Depth) của sổ đặt lệnh, khối lượng và kết quả kiểm tra căng thẳng đối với số dư quỹ bảo hiểm. Chúng tôi mong muốn cung cấp khả năng tiếp cận tốt nhất với đòn bẩy gấp 10 lần cho khách hàng, đồng thời cân bằng rủi ro hệ thống cho tất cả các nhà giao dịch liên quan đến giao dịch có đòn bẩy cao hơn.

Vào ngày 28 tháng 9, Coinbase International đã triển khai giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn cho khách hàng sau khi nhận được giấy phép hạng F từ Cơ quan tiền tệ Bermuda (BMA). Chỉ những người dùng không phải Hoa Kỳ ở một số quốc gia được chọn mới có thể sử dụng Coinbase International Exchange và khách hàng được kiểm tra để đánh giá khả năng đủ điều kiện của họ đối với sản phẩm trước khi họ có thể mở tài khoản giao dịch Coinbase Advanced.

Sàn giao dịch nước ngoài này đã ra mắt tại Bermuda vào tháng 5 sau khi công ty mẹ cùng tên của nó phải đối mặt với sự đàn áp của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, sàn giao dịch đã ca ngợi môi trường pháp lý của Bermuda vì “mức độ minh bạch, tuân thủ và hợp tác cao”.


Tham gia cộng đồng KHÔNG GIAN TIỀN SỐ:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here