Home 24/7 CRYPTO - FOREX Đợt tăng giá chỉ mới bắt đầu, các Altcoins sẽ dẫn đầu

Đợt tăng giá chỉ mới bắt đầu, các Altcoins sẽ dẫn đầu

7
0
Có cơ hội nào giúp Bull Bitcoin tiến lên 11.000 USD không?

Nói rằng sự thống trị của Bitcoin đã đạt đến đỉnh cao, Michael van de Poppe tuyên bố rằng đợt tăng giá của Ethereum và các altcoin mới chỉ bắt đầu.

Trong khi BTC và các altcoin đang tăng trở lại ngày hôm nay, nhà phân tích thành công Poppe nói rằng Ethereum đã sẵn sàng tăng giá.

Nhà phân tích tuyên bố rằng đợt tăng giá của các altcoin mới chỉ bắt đầu và lập luận rằng ETH sẽ dẫn đầu đợt tăng giá này.

Ông nói rằng ETH có thể tăng lên tới 3.500 USD.

Cho biết cặp giao dịch ETH/BTC đang ở mức đáy, nhà phân tích cho biết sự thống trị của Bitcoin đã đạt đến đỉnh cao.

Nhà phân tích lập luận rằng lịch sử thống trị của BTC đạt đỉnh điểm trước khi Bitcoin halving đang lặp lại và tình huống này báo hiệu sự bắt đầu của đợt tăng giá altcoin.

“Ethereum vẫn ở mức quan trọng  2.150 USD và sẵn sàng tiếp tục con đường đi lên của mình.

Có lẽ chúng ta đang ở đáy trong cặp ETH/BTC và đã đạt đến đỉnh cao về sự thống trị của Bitcoin.

Lịch sử thống trị của BTC đạt đến đỉnh cao trước khi Bitcoin halving đang lặp lại.

Điều này có nghĩa là thị trường tăng giá cũng đã bắt đầu với các altcoin và Ethereum sẽ dẫn đầu đợt tăng.”


Tham gia cộng đồng KHÔNG GIAN TIỀN SỐ:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here