Home 24/7 CRYPTO - FOREX Grayscale chuyển 200 triệu đô la Bitcoin sang Coinbase Prime gợi ý...

Grayscale chuyển 200 triệu đô la Bitcoin sang Coinbase Prime gợi ý về hoạt động mua lại ETF tiềm năng

3
0

Grayscale đã bắt đầu chuyển Bitcoin ra khỏi quỹ tín thác của mình và gửi đến Coinbase kể từ 21 giờ ngày 12 tháng 1 (giờ Việt Nam). Tổng cộng 4.000 BTC (khoảng 200 triệu USD) đã được gửi tính đến thời điểm viết bài, với tất cả Bitcoin sẽ được chuyển đến Coinbase Prime, một trong những người tham gia chính trong loạt Bitcoin ETF được ra mắt ngày hôm qua.

Coinbase đóng vai trò là nhà môi giới và đối tác giao dịch cho hầu hết các tổ chức phát hành ETF, bao gồm cả Grayscale. Như vậy, nhiều khả năng việc chuyển nhượng này cho thấy dòng tiền chảy ra từ Trust thông qua doanh số bán hàng ngày hôm qua. Lần rút tiền cuối cùng trước ngày hôm nay diễn ra vào khoảng 2 tuần trước, trong đó có nhiều giao dịch vào và ra khỏi ví Bitcoin Grayscale.

Nguồn: Arkham

Mặc dù các quỹ Bitcoin ETF giao ngay theo dõi trực tiếp giá Bitcoin nhưng chúng không yêu cầu các tổ chức phát hành mua và bán Bitcoin trực tiếp trong giờ giao dịch. Ví dụ: những thời điểm quan trọng khi Bitcoin được mua hoặc bán liên quan đến việc tạo và mua lại cổ phiếu ETF trong Grayscale ETF có thể được tóm tắt như sau:

Tạo Baskets (Mua Bitcoin):

  • Người tham gia được ủy quyền đặt lệnh tạo Baskets với Transfer Agent trước 1:59:59 chiều, giờ New York, vào bất kỳ ngày làm việc nào.
  • Sponsor xác định Total Basket Net Asset Value (NAV) và mọi khoản phí biến đổi càng sớm càng tốt sau 4 giờ chiều, giờ New York.
  • Nhà cung cấp thanh khoản chuyển Tổng số tiền trong Basket (bằng Bitcoin) sang Số dư Vault của Trust vào T+1 hoặc T+2, tùy thuộc vào thời gian đặt hàng.

Mua lại Baskets (Bán Bitcoin):

  • Người tham gia được ủy quyền đặt lệnh mua lại (redemption) với Transfer Agent không muộn hơn 1:59:59 chiều, giờ New York, vào mỗi ngày làm việc.
  • Sponsor xác định Total Basket NAV và mọi khoản phí biến đổi càng sớm càng tốt sau 4 giờ chiều, giờ New York.
  • Nhà cung cấp thanh khoản chuyển Total Basket NAV (trừ đi bất kỳ khoản phí biến đổi nào) vào Tài khoản tiền mặt vào ngày T+2 (hoặc T+1 tùy theo từng trường hợp, được Sponsor phê duyệt).

Trong cả hai trường hợp, thời điểm quan trọng để bắt đầu lệnh là trước 2 giờ chiều, giờ New York, trong một ngày làm việc. Việc chuyển Bitcoin thực tế (sang Số dư Vault của Trust trong trường hợp tạo hoặc từ Người giám sát sang Nhà cung cấp thanh khoản trong trường hợp mua lại) xảy ra vào T+1 hoặc T+2, tùy thuộc vào trường hợp cụ thể của lệnh.

Những giao dịch này có khả năng ảnh hưởng đến giá giao ngay của Bitcoin, đặc biệt nếu các lệnh lớn được đặt. Tuy nhiên, tác động chính xác đến giá giao ngay sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm quy mô của lệnh so với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Bitcoin và điều kiện thị trường tại thời điểm giao dịch.

Việc chuyển Bitcoin từ quỹ tín thác và thời gian phù hợp với quá trình tạo và mua lại, cho thấy rằng có lẽ chỉ cần 200 triệu đô la giá trị mua lại được Grayscale coi là cần thiết sau ngày giao dịch đầu tiên. Điều quan trọng cần lưu ý là điều này mang tính suy đoán cao, nhưng có thể là một lý do dẫn đến dòng vốn chảy ra nêu trên.


Tham gia cộng đồng KHÔNG GIAN TIỀN SỐ:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here